MENU

Start


Właściwość


Licytacje


Wzory wniosków


Kontakt
LICYTACJELICYTACJE

08.04.2021

Pierwsza licytacja spółdzielczego wlasnościowego prawa do lokamu mieszkalnego o pow. 47,27 m2 położonego w Ciechanowie przy ul. Armii Krajowej 12 m 27

                                                                                    Czytaj więcej


15.04.2021

Pierwsza licytacja prawa wieczystego użytkowania gruntu oraz budynków i budowli stanowiących odrębny od gruntu przedmiot własności.
Nieruchomość położona jest w Ciechanowie przy ul.Oskara Kolberga 38, powiat ciechanowski

                                                                                    Czytaj więcej


13.05.2021

Pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego o pow. 47,45m2 położonego w Ciechanowie przy ul. Nadfosnej 4 

                                                                                    Czytaj więcej


12.08.2021

Druga licytacja udziałów wynoszących po 1/4 części w nieruchomości położonej w Kargoszynie przy ul. Chruszczewskiej 12 gm. Ciechanów. Przedmiotowa nieruchomość położona w Kargoszynie gmina Ciechanów, przy ul Chruszczewskiej 12, działka nr 152/4 o pow. 8012 m2, zabudowana jest wolnostojącym budynkiem mieszkalnym, wraz z dobudowanymgarażem, o powierzchni zabudowy 152,00 m2. Nieruchomość wykorzystywana jest na cele mieszkalne.

                                                                                    Czytaj więcej19.08.2021

Pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego o pow. 15 m2 położonego w Ciechanowie przy ul. Ceramicznej 6A m 3

                                                                                    Czytaj więcej

© Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ciechanowie Joanna Rykowska

Niniejsza strona ma charakter wyłącznie informacyjny i nie może być traktowana jako reklama

szablony